Afsnit A. Sådan reageres på et flag, der anmoder om tilføjelse af en ny takson

Ændret den Tue, 2 Jul kl. 5:01 PM

Indholdsfortegnelse

Anmodninger af denne art er generelt som "Tilføj venligst Chalepa hauensteini". For at løse disse flag, følg disse trin:


Trin 1: Sørg for, at der kun anmodes om én takson

Generelt forsøger vi at tilføje taksa, som de observeres eller individuelt anmodes for at undgå kompleksiteten af at opretholde tomme grene. Anmoder et flag om mange arter på en gang, så kommentér og afklar, om der allerede er observationer af alle disse arter.
Trin 2: Tjek, at taksonen ikke allerede er blevet tilføjet

Brug søgebjælken til at tjekke, at den anmodede takson ikke allerede findes som enten en aktiv takson eller synonym, inden man fortsætter til Trin 3.Nogle gange findes navnet som en inaktiv takson. Inaktive taksa returneres ikke af menubjælkesøgningen, og de kan ignoreres. Ønsker man imidlertid at se, om inaktive taksa findes, gå til taksasøgesiden og søg efter navnet med valgmuligheden "Vis aktive og inaktive taksa" slået til. Hvis en takson tidligere var aktiv og blev inaktiveret som følge af en taksonændring, så undlad at genaktivere den, opret derimod en ny. Har nogen imidlertid oprettede en inaktiv takson, men ikke aktiverede den, er man velkommen til at aktivere den fremfor at oprette en ny som beskrevet i Trin 5 nedenfor.


Findes den anmodede takson kun som et synonym for en aktiv takson, behandl dette som en anmodning om at ændre navnet på en takson og følg trinnene i Afsnit B nedenfor.Findes den anmodede takson som en aktiv takson, tilføj da en kommentar til flaget med et link til taksonen, der angiver, at den allerede er blevet tilføjet, og løs flaget.
Trin 3: Afgør om den takson, man ville oprette, ville være et blad eller en internode

Gælder anmodningen at tilføje et blad, såsom en art til en slægt eller en underart til en art, fortsæt til Trin 4. Gælder anmodningen at indsætte en internode, såsom et kompleks mellem en slægt og et sæt arter eller en underfamilie mellem en familie og et sæt slægter, fortsæt til Afsnit E nedenfor.
Trin 4: Afgør om taksonen ville være omfattet af en taksonramme

For at gøre dette, gå til den overordnede taksonside, klik på fanen "Taksonomi" og dernæst på "Taksonomidetaljer".


Såfremt der står "Ikke omfattet af nogen taksonrammer", så fortsæt til Trin 5a.


Er forælderen dækket af en taksonramme, gå da til taksonrammersiden ved at klikke på linket til denne ramme (f. eks. . "taksonramme for Kongerige Svampe").


Tjek nu nedstrømsdækningsrangeringen (f.eks. "rang underarter"). Falder den planlagt oprettede takson opstrøms for afskæringen på træet (f.eks. arten er opstrøms for underarter), så vil den planlagt oprettede takson være omfattet af en taksonramme (fortsæt til Trin 5b). Ellers ville den ikke være det (fortsæt til Trin 5a).Trin 5a. Oprettelse af en takson, der ikke er omfattet af en taksonramme

Foretag et hurtigt tjek for at sikre, at den anmodede takson er legitim. Man kan tjekke, eller bede om, kilden fra forespørgeren, søge i en ekstern database eller blot udføre en hurtig googling for at bekræfte, at der ikke er nogen stavefejl i navnet, og at taksonen synes at være legitim. Hvis den ikke er, så spørg anmoderen om yderligere information.


Tjek, at forælderen til den ønskede takson findes som en aktiv takson på iNaturalist. Anmodes man f.eks. om at oprette arter Campiglossa achyrophori, så tjek for at sikre at slægten Campiglossa allerede findes. Hvis den ikke gør, så begynd med at oprette slægten først og dernæst oprette arterne, i retningen fra roden af træet mod bladene.


For at oprette en ny takson, brug knappen "Opret en ny takson" i feltet "Upodet takson" på betjeningspanel. (Der er også nye taksonknapper på siderne taksonkuration og taksonændring). Tilføj navnet, rangen og forælder, kilde (et link eller artikelkilde, hvis muligt), og klik på gem.


Link også til flaget i feltet "Hvorfor foretages denne ændring?"; nederst på formularen for at hjælpe andre med at afgøre, hvor denne anmodning kom fra.Trin 5b. Oprettelse af en takson omfattet af en taksonramme

Tjek taksonrammesiden for at afgøre om taksonrammen har en kilde. Når taksonrammer har kilder, betyder det, at iNat og den eksterne kilde er formelt forbundet via taksonrammerelationer.


Har rammen en kilde (f.eks. "Definerer en taksonramme for Cnidaria, der kommer fra WoRMs"), så besøg kilden (f. eks. WoRMs) og søg for at sikre, at den anmodede takson stadig er en gyldig takson i referencen.


Er det tilfældet, opret taksonen som beskrevet i Trin 5a, men sørg dernæst for at tilføje en taksonrammerelation. Gør dette ved at klikke på "Taksonomidetaljer" fra den nyoprettede taksonside:Klik dernæst på "Tilføj relation":


Udfyld dernæst det Videnskabelige navn og Rang, Forældernavn og Forælderrang samt URL. Gem.Dette vil oprette en "Relation: Match"-taxonrammerelation


Er den takson, der anmodes oprettet, ikke opført i kilden (f.eks. WoRMS) som en aktiv takson (dvs. den slet ikke er i referencen eller kun som synonym), så løs flaget med en kommentar såsom:
Taksonrammesidebeskrivelserne omfatter kontaktoplysninger for den eksterne kilde:


Har taksonrammen ikke en kilde (f.eks. "Definerer en taksonramme for svampe"), så læs beskrivelsen for at se, om der er nogen vejledning mv. for, hvad der skal gøres for denne gren. Selv om ingen formel kilde er forbundet op gennem taksonrammerelationer, kan beskrivelsen nævne en uformel kilde, såsom "Vi forsøger at følge Sommerfugle i Amerika, når det er muligt".


Afgør baseret på disse oplysninger, om den anmodede takson er berettiget eller ej. Enten tilføj den som vanligt (en taksonrammerelation behøves ikke oprettet, da der ikke er nogen kilde) eller løs flaget som normalt med en forklarende kommentar om, hvorfor taksonen ikke tilføjes.Step 6. Har man tilføjet en infraart, sørg for at nominere findes

Har man tilføjet en underart eller sort, f.eks. Tetradymia canescens var. thorneae, sørg for nomineringen, f.eks. Tetradymia canescens var. canescensfindes også. På iNaturalist bør alle ikke-nominerede infraspecier have en aktiv søskende, der repræsenterer nomineren.Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen