Afsnit B. Sådan reageres på et flag, der anmoder om ændring af et taksonnavn

Ændret den Tue, 2 Jul kl. 5:01 PM

Indholdsfortegnelse

Disse anmodninger er ofte formuleret som “Gonimbrasia petiveri er nu et synonym for Nudaurelia petiveri”. Disse anmodninger vil generelt resultere i en Taksonombytning med en eksisterende iNat-takson (f.eks. Gonimbrasia petiveri) som inputtakson og en separat takson (f.eks. Nudaurelia petiveri) som output.


Trin 1: Sørg for, at inputtaksonen er en aktiv takson

For et flag, der f.eks. anmoder om at ændre navnet fra Tibouchina ursina til Pleroma ursinum, tjek for at sikre, at Tibouchina ursina findes som en aktiv takson.

Hvis den ikke gør, kommentér og løs flaget


Trin 2: Afgør om input- og outputtaksa er omfattet af en taksonramme

For at gøre dette, gå til inputtakson og klik på “Taksonomidetaljer”. Hvis der står “Ikke omfattet af nogen taksonrammer”, spring videre til Trin 4

Hvis der står “Dækket af en taksonramme for XXX”, fortsæt da til Trin 3Trin 3: Hvis dækket af en taksonramme, tjek da rammen

Tjek taksonrammerne for at bekræfte, om inputtaksonen er eller er ikke gyldig iht. taksonrammen. Har taksonrammen en kilde (se A. Trin 4b), dette indebærer tjek af taksonrammerelationen, der skal oplyse “Relation: Ukendt”, hvilket betyder, at inputtaksonen ikke er en aktiv takson i kilden (“Relation: Match” ville betyde, at inputtaksonen er en aktiv takson i kilden), men tjek venligst kilden direkte (f.eks. Plants of the World Online) for at bekræfte, at inputtaksonen ikke er en gyldig takson, da taksonrelationen kan være ude af synk.Har taksonrammen ingen kilde, så tjek alle linkede materialer i taksonrammerbeskrivelsen.


Efter tjek af taksonrammen, hvis inputtaksonen er en gyldig takson iht. taksonrammen, så bør den ønskede ændring ikke foretages. Føj i stedet en kommentar til flaget og løs det.
Tjek nu for at sikre, at outputtaksonen er en gyldig takson i referencen. Er den ikke det, føj en kommentar til flaget og løs det.


Er inputtaksonen ikke en gyldig takson iht. taksonrammen og outputtaksonen er, så fortsæt til Trin 4.


Trin 4: Opret et taksonombytningsudkast

Fra takson-siden, klik på “Taksonændringer” -> “Ny taksonændring”. (Man kan også redigere taksonen og vælge knappen "Taksonombytning" eller oprette en ændring fra bunden her.) Tilføj input- og outputtaksa. Tilføj en kilde, hvis det er muligt, og link til det relevante flag i beskrivelsen. Findes outputtaksonen ikke, klik på linket "Opret en takson" for at oprette taksonen (se A. Trin 4). Gem taksonændringsudkastet.En notat om sammenlægninger: En sammenlægning er blot en ombytning, der involverer ombytning af flere end én inputtakson til outputtaksonen.


Anmodning om sammenlægninger sker på samme vis som med ombytninger. (Under opsætningen af en ombytning bliver det sommetider klart, at der faktisk er mere end ét synonym maskeret som en gyldig takson, der skal ombyttes til outputtakson. Er det tilfældet, kan det være mere effektivt at afbryde ombytningen og i stedet lave et sammenlægningsudkast omfattende samtlige inputtaksa.)


Man starter processen, som man ville for en ombytning for en hvilken som helst af de forkerte inputtaksa. Fra siden Ny taksonomiske ændring (Udkast), vælg Sammenlægning i stedet for standardvalget Ombytning. Så fortsættes som ved en ombytning, men når Sammenlægning er valgt, kan der under Inputtakson vælges Tilføj en takson ud over det automatisk valgte inputtaksonnavn. De øvrige synomymer med behov for ombytning kan derefter tilføjes. Når alle synonymer er tilføjet, fortsætter man som ved en normal en-til-en ombytning. 


Trin 5: Tjek for utilsigtede uoverensstemmelser

Før ombytningen foretages, tjek taksonombytningsudkastsiden for at se, om beskeden “Analysér utilsigtet uoverensstemmelser” vises.


Hvis den gør, analysér de utilsigtede uoverensstemmelser. Hvis yderligere taksonændringer anbefales, gå efter udførelsen videre til Afsnit D om opdeling af en takson.


Trin 6: Hvis omfattet af en taksonramme med en kilde, tjek for afvigelser

Hvis taksonændringen involverer taksa dækket af en taksonramme med en kilde, vil Relation-etiketter fremgå under input- og outputtaksa. Er taksonrammerelationerne i synk, og man er ved at kurere i retning af kilden, bør inputtaksonen have “Relation: Ukendt”. 

Sørg for, at inputtaksonen ikke har “Relation: Afvigelse”, da dette indikerer, at fællesskabet bevidst ikke kurerer i retning af taksonrammekilden. Er dette tilfældet, udfør ikke ombytningen uden at følge op via flag med personen, der oprettede afvigelsen.


Ligeledes, hvis taksonrammerelationerne er i synk, bør inputtaksonen ikke have en “Relation: Match”.


Trin 7: Udførelse af en taksonombytning

Udfør taksonombytningen; hvis inputtaksonen har aktive efterkommere, vil man ikke være i stand til at udføre ombytningen, men vil skulle håndtere dem først. 


Hvis det er en slægtsændring, er der vejledning fra en taksonramme til, hvordan man håndterer efterkommerarter og underarter, hvis navne kan blive påvirket. Bed om mere information om flaget.Man kan redigere taksonændringen og tjekke "Flyt børn", men brug af “Flyt børn” anbefales ikke, medmindre man fuldstændigt forstår, hvad det vil gøre. (se Tip 1 nedenfor) 'Flyt børn' ved ikke, hvordan man ændrer navnene på børnetaksa associeret med slægtsændringer (f. eks. Arten X flytter til Slægten Y) eller kønsspørgsmål. Vi anbefaler, at man starter med de længste nedstrømsefterkommere og arbejder sig opstrøms for at skabe separate ombytninger for alle aktive efterkommere, indtil inputtaksonen ikke længere har aktive efterkommere, som har uoverensstemmende stavemåder mellem input- og outputtaksa.


Efter at have udført taksonombytningen, kommentér på flaget med et link til ombytningen, og løs det.
Tip 1: Forståelse af “Flyt børn”

Tjek af “Flyt børn” på en taksonombytning kan spare en masse tid, hvis man forstår præcis, hvad den vil gøre. Det kan dog være meget destruktivt, hvis man ikke gør, så læs dette før brug heraf. 


Hvis de aktive børn i inputtaksonen ikke er arter eller underarter, vil markeringen af “Flyt børn” blot automatisk flytte dem over til outputtaksonen. Har man f.eks. Familie X med barn Slægt Y ombyttet med Familie Z, så vil “Flyt børn” flytte Slægt Y fra Familie X til Familie Z inden inaktivering af Familie X.


Hvis de aktive børn fra inputtaksonen er arter eller underarter, vil markering af “Flyt børn” skabe yderligere ombytninger. Man kan f.eks. forestille sig dette træ:

  • Sælgt Hesperibalanus
    • Art Hesperibalanus hesperius
      • Underart Hesperibalanus hesperius hesperius
      • Underart Hesperibalanus hesperius laevidomus

Ombytning af Slægt Hesperibalanus med Sælgt Solidobalanus med “Flyt børn” markeret


Vil også oprette flg. ombytning

Disse ombytninger vil bruge eksisterende outputtaksa, hvis de findes som aktive taksa, eller i modsat fald oprette nye. Bemærk, at, som i dette eksempel, opretter iNaturalist ombytninger ikke kun for børnearter, men også for efterkommerunderarter. 


I dette eksempel, gjorde “Flyt børn” præcis, hvad vi ville have gjort manuelt, men “Flyt børn” er ikke specielt sofistikeret og ved ikke, hvordan man skal håndtere situationer, hvor navnene kan ændre sig på en måde, der ikke passer med mønstret ovenfor. Hvis f.eks. Zetekopsis med barn Zetekopsis indistinctus blev ombyttet med Lissodendoryx med “Flyt børn” markeret, ville iNaturalist oprette Lissodendoryx indistinctus i stedet for det krævede Lissodendoryx indistincta. Før brug af "Flyt børn", vær sikker på, at der er et perfekt match for alle aktive efterkommerarter eller infraarter i inputtaksonens domæne, når slægtsdelen af ​​artsnavnet erstattes med outputslægten eller artsdelen af et infraarttakson​​navn med af outputarten, hvilket ofte ikke er tilfældet.Tip 2: Store ombytninger kan tage et stykke tid at bearbejde

Udførelse af en taksonombytning kræver udskiftning af eksisterende ID'er for inputtaksonen med nye ID'er genereret af ombytningen.

Ved taksonombytninger omfattende mange titusinder observationer og ID'er for inputtaksonen, kan disse opdateringer tage mange timer at effektuere. Man kan tjekke den udførte taksonombytning for meddelelsen “Taksonændringsudførsel bearbejdes muligvis stadig…” for at se, om posterne er blevet opdateret. Husk på, at rækkefølgen, efter hvilken ID'er/observationer opdateres, ikke er forudsigelig (f.eks. ikke baseret på oprettelsesdato).
Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen