Afsnit B. Sådan tilføjes en relation

Ændret den Tue, 2 Jul kl. 5:02 PM

Indholdsfortegnelse

Gå først til siden "Relation ukendt" for en taksonramme med en kilde som beskrevet i Intro. Hvis vi ønsker at beholde en "Relation ukendt"-takson som en aktiv takson, men fjerne den fra "Relation ukendt"-siden, så er vi nødt til at tilføje en Taksonrammerelation. Så længe taksonen dog ikke er i Taksonramme-kilden, vil dette forhold ikke være den sædvanlige “match”-type, men vil snarere være en afvigelse.


Trin 1. Undersøg, om en afvigelse er nødvendig

Afvigelser er tidskrævende at konstruere og vedligeholde, så de bør kun oprettes som en sidste udvej. For det første:Trin 1a. Fastslå, at der er et stærkt ønske om at beholde taksonen

Dette sker via diskussioner under flag. Et uløst flag på en takson er et vink om, at der kan være en diskussion i gang om "Relation ukendt"-taksonen, der først skal afsluttes, inden man bevæger sig fremad med synonymisering af "Relation ukendt"-taksonen via de ovenfor beskrevne trin. Det er også en god idé at starte en sådan diskussion inden synonymisering af en "Relation ukendt"-takson med flere end 100 observationer for at reducere risikoen for at støde på stærk fællesskabsstøtte til at beholde "Relation ukendt"-taksonen, efter den er blevet synonymiseret.


Klik på "Markeret til Kuration"-badget for at læse flaget og bekræfte, at emnet er "Relation ukendt"-statussen. Findes intet flag til diskussion af "Relation ukendt"-statussen for denne takson, kan ét oprettes et ved at klikke på "Markér til Kuration". Nævn i flaget, at der bedes om indvendinger mod at synonymisere taksonen og nævn topobservatøren, topidentifikatoren eller andre relevante interessenter. Er der ingen reaktion eller stærk støtte efter ca. en uge, tilføj en kommentar om, at taksonen bringes i overensstemmelse med Taksonrammekilden, løs flaget, og hop til “Synonymisering af relationer ukendt”-afsnittet ovenfor. 


Trin 1b. Afgør om Taksonrammekilden kan tilføje taksonen i deres ende

Er der stærk støtte til at bibeholde taksonen på iNat, bør nogen forsøge at kontakte Taksonrammekilden for at se, om de vil overveje at tilføje taksonen i deres ende (kontaktoplysninger er angivet på den relevante Taksonramme-side).  Sørg for, at taksonen er en passende kandidat til Taksonrammekilden. Mange kilder omfatter f.eks. ikke hybrider, uddøde taksa eller visse rangerer som subgenera, hvorfor det er ikke værd at kontakte dem om disse taksa. Opret en kommentar, hvori de stærke fortalere/støtter bedes kontakte kilden og melde tilbage.

Er der ingen, som kontakter Taksonrammekilden, eller er der ingen yderligere aktivitet på flaget, som indikerer igangværende koordination, efter ca. en uge, tilføj en kommentar om, at taksonen bringes i overensstemmelse med Taksonrammekilden, løs flaget, og hop til “Synonymisering af relationer ukendt”-afsnittet ovenfor. 


Trin 2. Opret afvigelsen

Er der stærk støtte til at bibeholde taksonen på trods af, at den ikke er i Taksonrammekilden, bør en "afvigelses"-relation oprettes. Selv hvis Taksonrammekilden har udtrykt hensigt om at tilføje taksonen, bør en afvigelse tilføjes, indtil taksontilføjelsen rent faktisk sker. Start med at klikke på "Tilføj relation."

Afvigelser kan være komplicerede at forstå, oprette og vedligeholde. Inden udfyldelsen af formularen, læs venligst denne side, der forklarer Taksonrammer, og overlad trygt oprettelsen af komplicerende afvigelser til andre kuratorer, såfremt man ikke føler sig tryg ved selv at oprette dem.


De enkleste afvigelser er af typen "Ikke ekstern". Dette er for situationer, hvor taksonen ikke er i Taksonrammekilde, og dens betydning er ikke sammenspundet med nogen øvrige taksa, som er i Taksonrammekilden. Et godt eksempel kunne være en nyligt beskrevet takson eller en hybrid takson. For at oprette disse, lad "Eksterne Taksa"-afsnittet være tomt. Alle afvigelser skal indeholde et link til det løste flag, hvor de blev diskuteret i afsnittet Notater.

Den deraf flg. afvigelse vil have en takson på iNaturalist-siden og intet på Taksonrammekilde-siden.


En god måde at lære om mere komplicerede afvigelser på er at se andre afvigelser fra den relevante Taksonramme-side.


Afvigelser er enhver anden relation end dem af typen "match" (samme navn, rang, forældernavn og forælderrang) og "alternativ position" (samme navn, rang, andet forældernavn og/eller forælderrang). For at se mere komplekse afvigelser end dem af typen "ikke eksternt" (omtalt ovenfor), afmarkér denne type og filter. Afvigelser af typen en-til-en har f.eks. et andet navn i Taksonramme-kilden (men involverer ingen andre taksa; se mange-til-mange nedenfor).

Mange-til-en kan bruges til at repræsentere arter, som er blevet delt på iNaturalist, men samlet i Taksonramme-kilden.

Ligeledes kan en-til-mange bruges til at repræsentere arter samlet på iNaturalist, men opdelt af Taksonramme-kilden.

Endelig kan mange-til-mange bruges til at fange mere komplekse afvigelser, såsom en art repræsenteret i en slægt på iNaturalist, men i en anden slægt af Taksonramme-kilden. Bemærk vha. eksemplet nedenfor, at i tillæg til T. atun / L. atun par, den monotypiske slægt Leionura skal inkluderes på Katalog over Fisk-siden, da den ikke findes på iNaturalist, og slægten Thyrsites skal inkluderes på begge sider, da det har en anden betydning på iNaturalist (det indeholder atun) kontra på Katalog over Fisk.

“Ikke internt”-afvigelser anvendes sjældent i tilfælde, hvor der er en takson i Taksonramme-kilde, som vi ikke ønsker at medtage i iNaturalist.


iNaturalist er reelt ikke designet til at håndtere afvigelser mere komplekse end dem, som er anført her (f.eks. store slægter indeholdende mange arter med forgreninger til et andet sæt store slægter). Komplekse afvigelser bør undgås ved at samarbejde med fællesskabet og Taksonramme-kildekontakter for at nå frem til et kompromis.


Når man har oprettet afvigelsen, efterlad en kommentar på flaget, der oplyser, at en afvigelse er oprettet. 


Efterhånden som taksonomien på iNaturalist og Taksonramme-kilden løbende ændrer sig, kan afvigelser blive forældede og kræve fortsat vedligeholdelse. Gennemgå derfor venligst løbende eksisterende afvigelser og deres tilknyttede løste flag for at sikre, at de er ordentligt dokumenterede og stadig relevante. Såfremt de ikke er, fjern dem.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen